Zkouška z praktické jízdy

Vedení motocyklu bez spuštěného motoru

Obrázek1.jpg

Uchazeč sejme motocykl ze stojanu, vede jej po přímé linii po dráze délky 10 m, poté provede dostatečné „nadjetí“ a couváním umístí sebe i motocykl do obrysu vymezeného kužely (3 x 2 m). Poté uchazeč  vyvede motocykl opět do původního směru a pokračuje po přímce dalších 10 m k hraničnímu kuželu. Zde postaví motocykl na hlavní (parkovací) stojan.

 

Projetí zatáčky tvaru U

Obrázek2.jpg

Úkon spočívá v provedení obrátky o 180º při nízké rychlosti (rychleji než krokem – zkušební komisař sleduje úkon) ve vymezeném prostoru.

Maximální poloměr otáčky je 4 m.

Žadatel musí při průjezdu zatáčkou provést potřebné naklonění do středu otáčení.

 

Slalom při nízké rychlosti

Obrázek3.jpg

Uchazeč projede slalomem rychlostí chůze (cca 4 km.h-1) při udržení rovnováhy.

 

Rychlost udržuje vhodným ovládáním spojky, plynu a brzd.

 

Slalom při rychlosti 50 km.h-1

Obrázek4.jpg

 

Uchazeč se rozjede (v přímém směru, na ose kuželů) na rychlost 50 km.h-1 a poté nezměněnou rychlostí projede slalom.

 

Obrázek5.jpg

V rychlosti 50 km.h-1 (u skupiny AM 45 km.h-1) musí uchazeč provést vyhnutí z přímého směru vlevo o cca 0,9 m od podélné osy dráhy. V průběhu vyhýbacího manévru nesmí uchazeč brzdit.

 

Brzdění s nejvýše možným zpomalením

 

Obrázek6.jpg

Uchazeč se na dostatečně dlouhém úseku rozjede na rychlost 50 km.h-1 (u skupiny AM na 45 km.h-1).

Po průjezdu mezi dvojicí řídících kuželů (předním kolem) začne uchazeč brzdit s největším možným zpomalením.

Stop and go

Obrázek7.jpg

Žadatel provede z pomalé jízdy několikanásobné zastavení a rozjetí se. Zastavení provede celkem 4x. Při prvních dvou zastaveních se opře o zem pravou nohou, poté dvakrát levou nohou, druhá noha zůstává na opěrce.

 

Při tomto úkonu by měl uchazeč dokázat, že náklon motocyklu na jednu nebo druhou stranu je vědomý a že má motocykl plně pod kontrolou.

 

Sestava manévrů prováděných při rychlosti 50 km.hod-1

Obrázek8.jpg

Nejvýše tři vybrané základní jízdní úkony mohou být jednou opakovány:

vedení motocyklu bez spuštěného motoru
jízdní úkony při jízdě krokem
jízdní úkony při běžné rychlosti
manévr nouzového brzdění.

Praktická zkouška není splněna pokud uchazeč:
neprovede opakování základní úlohy jízdy bezchybně, najede na osobu, vozidlo nebo i na jiný objekt (mimo kuželu) nebo spadne.