Vyučujeme od roku 1990

Řidičské oprávnění - osobní automobil

V rámci výuky a výcviku u nás absolvujete samozřejmě i výuku teorie včetně zdravotnické přípravy. Všech 28 hodin výcviku v řízení vozidla strávíte s našimi učiteli přímo ve výcvikovém vozidle.

Co lze řídit se skupinou B:

 1. Osobní a dodávkové automobily s největší povolenou hmotnost do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče.
  Můžete k nim připojit přípojné vozidlo (přívěs):
 • o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 • o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
 1. vozidla zařazená do skupiny A  s automatickou převodovkou (skútry)
 2. vozidla zařazená do skupiny B1 (obvykle jen "čtyřkolky")

 

Podmínky přijetí k výuce a výcviku:

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Lékařský posudek potvrzený praktickým lékařem (nesmí být starší více jak 3 měsíce)
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (případně prokázání vazeb)

 

Rozsah výuky a výcviku:

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy